Medlemmerne har ordet

En ejendomsfunktionær opnåede pensionsalderen i 2009. Boligselskabet aftalte sammen med ejendomsfunktionæren, hvilket man gjorde fire gange yderligere, at han kunne fortsætte sin ansættelse jf. § 17 i overenskomsten. Der blev ikke ansøgt om dispensation.

I 2012 henvender ejendomsfunktionæren sig igen til boligselskabet for endnu en gang at aftale en forlængelse.

Denne gang ønsker boligselskabet ikke at fortsætte ansættelsesforholdet og afskediger ham med en opsigelse på 2 en halv måned.

I første omgang accepterer han dette og forventer så at få sin godtgørelse for tro og lang ansættelse, svarende til 3 mdr. løn. Den vil boligselskabet dog ikke betale. 

Ejendomsfunktionæren henvender sig til EFK der sender tillidsrepræsentanten videre til boligselskabet.

Han påpeger at ejendomsfunktionæren ikke selv har opsagt sit arbejde, og dermed har krav på sit almindelige opsigelsesvarsel på 6 måneder, samt en godtgørelse for mere end 18 års ansættelse svarende til yderligere 3 måneders løn.

Så udover løbende måned + de 2 som boligselskabet ”gav ham”, fik han 4 måneders løn samt yderligere 3 måneders godtgørelse svarende til lønnen. Det gav mere end kr. 200.000.

Denne historie understreger kun at man skal være medlem af den rigtige fagforening, nemlig den der er indgået overenskomst med.

Ved at tillidsrepræsentanten selv kørte sagen hjem, sparede boligselskabet nogle penge. Udover at der var tale om brud på overenskomsten, var der også skærpende omstændigheder omkring medlemmets alder, begge er forhold de så ikke i denne omgang fik en bod for.

Ejendomsfunktionæren var efterfølgende godt tilfreds med at ovenstående aftale blev forhandlet hjem. 

Udover de sager som vi i EFK selv fører, er ovenstående et eksempel på det store arbejde tillidsrepræsentanterne udfører i det daglige.