Værd at vide

Værd at vide beskæftiger sig med de områder som er af interesse for både nuværende, såvel som for kommende medlemmer.

Her tænkes på struktur, kollektive overenskomster, overenskomstfornyelse, det fagretslige system m.v.

Mere information: