Værd at vide

Værd at vide beskæftiger sig med de områder som er af interesse for både nuværende, såvel som for kommende medlemmer.

Her tænkes på struktur, kollektive overenskomster, overenskomstfornyelse, det fagretslige system m.v.

Mere information:

Vigtige nyheder

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og skattefri præmie er to forskellige ting. I øjeblikket sender Min A-kasse...

Læs mere her