Velkommen til nye medlemmer

Navn: Arbg. Dato:
Henrik Møller AB Skovgården 26-01-2018
Thomas Rasmussen AB Tomsgårdshuse 01-02-2018
Flemming Lund Boligforeningen 3 B 01-02-2018
Steffen Raaschou Boligforeningen Dianalund 01-02-2018
Michael Bloch Jensen Boliggården 01-02-2018
Henrik Ibsen Boligkontoret Danmark - Nakskov 01-01-2018
Morten Andresen Bo-Vest 01-02-2018
Ole Solbjerghøj Bo-Vest 25-01-2018
Jan Sørensen Coor 01-02-2018
Velimir Kuburovic DAB 01-12-2017
Martin Hansen DAB 01-01-2018
Jonas Emil Hofland DAB - Bykernen 07-02-2018
Thomas Riber Andersen DAB - Bøgeparken 01-02-2018
Camilla Birch EFK 01-03-2018
Jesper Møller-Jensen Ejerf. Søbækgård 06-02-2018
Nikolaj Jensen Forenede Service 01-02-2018
Michelle Thabane FSB 29-01-2018
Jan Larsen Fællesdriften Høje Gladsaxe 01-02-2018
Brian Sørensen Greve Boligselskab 01-02-2018
Louise Bengtson Handelsskolen Knord 02-02-2018
Benjamin Normand Nielsen ISS 01-02-2018
Otto Malling Bladmose ISS 01-02-2018
Saima Munir ISS 01-02-2018
Claus Beese Nielsen ISS 01-03-2018
Susanne Wildt KAB - Ballerup Ejendomsselskab 31-01-2018
Andreas Røpke KAB - Frederiksberg Forenede Boligselskaber 29-01-2018
Lars-Erik Hein KAB - Glumsøparken 01-03-2018
Lars Henrik Nielsen KAB - Herlev Boligselskab 01-02-2018
Allan Christensen KAB - Humlevænget 01-03-2018
Mikkel Andersen Lejerbo 01-02-2018
Thomas Alempiew Lejerbo 01-02-2018
Michael Fast Petersen Lejerbo 01-02-2018
Lennert Brian Buchmann Lejerbo 01-02-2018
Emin Daminovski Lejerbo  01-02-2018
Camilla Jay Lejerbo - Næstved 01-02-2018