Velkommen til nye medlemmer

Navn: Arbg. Dato:
Michael Fasting AB-Gladsaxe 11-12-2017
Klaus Helsing Pedersen Arbejdernes Boligselskab Vordingborg 01-12-2017
Jakob Kristjansson ATP-Ejendomme 01-01-2018
Kim Christensen Boligselskabet Sjælland 01-01-2018
Josephine Hörup Bo-Vest 01-01-2018
Jakob Møller Hansen Bo-Vest 01-01-2018
Johnny Berthelsen DAB 01-01-2018
Heinz Skjoldstrup DAB - Ringsted 01-12-2017
Jørgen Sørbye Friis Ejerf. Tyreengen 01-01-2018
Jonas Haagensen Forenede Service  01-01-2018
Kent Nielsen Fællesledelsen Høje Gladsaxe 01-12-2017
Peter Steensen KAB 22-12-2018
Kristian Nielsen Lejerbo 08-12-2017
Ib Andersen Rigspolitiet  19-12-2017

Vigtige nyheder

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og skattefri præmie er to forskellige ting. I øjeblikket sender Min A-kasse...

Læs mere her