Faglige klubber

Vil du gerne have indflydelse på dine arbejdsforhold, er den faglige klub på din arbejdsplads et godt sted at starte.

En faglig klub er et forum, hvor du og dine kolleger kan diskutere forhold på arbejdspladsen, uden at ledelsen lytter med.

Tillidsrepræsentanten er formand for klubben og kan bruge møderne i klubben til at få meldinger fra jer ansatte om, hvad I ønsker af ændringer i arbejdsforholdene.

De faglige klubber er organiseret under EFK.

Derudover kan der være fællesklubber, som samler de forskellige faggruppers klubber på arbejdspladsen.

Det er helt almindeligt, at der er faglige klubber på mellemstore og store virksomheder, mens det ikke nødvendigvis er tilfældet på små arbejdspladser.Spørg din tillidsrepræsentant, om der er en faglig klub.

Hvis der er en faglig klub skal man være medlem af denne.

AAB-klubben

DAB-klubben

KAB-klubben

Lejerbo-klubben

3B-klubben