Det kan vi gøre for dig

Her hjælper fagforeningen:

 • A-kassen

Fagforeningen samarbejder med arbejdsløshedskassen, hvis du bliver opsagt, eller selv siger op. Det sikrer dig, at alle forhold er undersøgt til bunds.

 • Advokatbistand

Du har ret til forbundets juridiske service.

 • Arbejdsmiljø

Kemikalier, arbejdsstillinger, maskiner, psykisk arbejdsmiljø: Fagforeningen rykker ud med hjælp og vejledning, før det går galt.

 • Arbejdsskade

Fagforeningen hjælper dig med din sag, hvis du har fået en arbejdsskade eller har været ude for en arbejdsulykke.

 • Arbejdstid

I overenskomsten står, hvornår din daglige arbejdstid er, og dine rettigheder i forbindelse med overarbejde.

 • Barns første sygedag og eventuel anden sygedag.

Overenskomsten sikrer løn.

 • Barsel

Overenskomsten sikrer, at barsel kan holdes med fuld eller delvis fuld løn. Også til fædrene.

 • Erhvervsuddannelse

Fagforeningen er repræsenteret i alt, hvad der har med din uddannelse at gøre. Dermed er du sikret indflydelse både på selve faguddannelsen og på efteruddannelse.

 • Ferie og fridage

Det er kun overenskomsten, der sikrer dig ekstra fridage som for eksempel feriefridage.

 • Feriepenge

Mange overenskomster giver ret til ekstra ferietillæg

 • Forsikring

Du er automatisk omfattet af en gruppelivsforsikring, der udbetales til dine efterladte. Desuden giver dit medlemskab dig ret til et godt tilbud på en fritidsulykkesforsikring.

 • Løn

Din fagforening hjælper dig, hvis du er i tvivl om lønnen. Og overenskomsten giver dig indflydelse på lønforhandlingerne.

 • Omsorgsdage

Retten til omsorgsdage findes kun i overenskomsterne.

 • Overenskomster

Det danske arbejdsmarked reguleres i høj grad af parterne selv frem for af lovgivningen. Det betyder, at det meste står i overenskomsterne, og at du kun kan være sikker på, at det også gælder dig, hvis du er medlem af fagforeningen. Medlemsmøder sikrer, at du har indflydelse på, hvad der skal stå i overenskomsterne.

 • Pension

Det er kun overenskomsterne, der sikrer et ekstra pensionsbidrag fra arbejdsgiveren. Loven sikrer kun ret til den almindelige folkepension. Fagforeningen hjælper, hvis din arbejdsgiver ikke sætter pengene ind på din pensionskonto.

 • Politisk indflydelse

Serviceforbundet har stor indflydelse på den lovgivning, der gælder på arbejdsmarkedet, fordi vi er medlem af FH.

 • Tillidsrepræsentanter

Som medlem kan du være med til at vælge tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladsen. De er din personlige garant for hjælp fra fagforeningen.