Ferie
Nu er det snart ferietid. Har du styr på reglerne?
Foto: Shutterstock
20. maj 2019

Kend reglerne for ferie, så du ikke bliver snydt

Din hovedferie består af 3 sammenhængende ugers ferie. Hvis din arbejdsgiver ønsker at bestemme over din ferie, så skal du varsles senest 3 måneder før, ferien skal holdes.

Reglerne for ferie er bestemt af ferieloven. Nogle overenskomster indeholder aftaler, som giver mere ferie. 

Din hovedferie består af 3 sammenhængende ugers ferie. Den har du ret til at holde mellem 1. maj og 30. september.

Din arbejdsgiver kan ikke forlange, at du splitter din hovedferie op. Du har ret til 3 uger i træk.  Hvis I er enige om det, kan din hovedferie deles op, så du kun holder 10 dage i træk. De sidste 5 dage kan du holde efter 30. september.

Hvis min arbejdsgiver vil bestemme
Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om, hvornår du skal holde din ferie, kan din arbejdsgiver bestemme, hvornår du skal holde ferie. 

Arbejdsgiveren skal dog varsle dig 3 måneder før, du bliver bedt om at holde din hovedferie. Det gælder også, hvis din arbejdsplads holder lukket i sommerferien. 

Din arbejdsgiver skal så vidt muligt tage hensyn til dine ferieønsker, hvis du har skolesøgende børn og ønsker ferie i skolernes sommerferie. Du har ikke krav på at få ferie i skolernes sommerferie, men din arbejdsgiver skal forsøge at planlægge ferien på en måde, så det kan lade sig gøre.

Hvis jeg bliver syg før min ferie
Bliver du syg, før din ferie starter, kan du holde ferien på et andet tidspunkt.

Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver med det samme og i det hele taget følge de regler, der gælder for sygemelding.

Bliver du rask, inden din planlagte ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Hvis jeg bliver syg under min ferie

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Du får dog ikke få erstattet de første fem sygedage.

Du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom med det samme. Du må ikke vente til fem dage inde i din sygdom.

Du skal have lægelig dokumentation for din sygdom- også for de første fem sygedage, som du ikke får erstatningsferie for. Lægeerklæringen skal du selv betale. 

Bliver du rask, inden din ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Kan jeg bliver fyret, når jeg holder ferie?

Du kan godt blive opsagt, selvom du holder ferie.

Din arbejdsgiver skal kunne bevise, at du har modtaget din opsigelse, selvom du er bortrejst på ferie.
  

OBS: Er du ansat under frisør- og Wellness overenskomsterne og de tilhørende tiltrædelsesoverenskomster, kan du ikke opsiges i din ferie.