Arbejdsskader
Bliver du overfaldet eller kommer til skade på jobbet, så vil det fra næste år være nemmere at få erstatning.
Foto: Shutterstock
20. maj 2019

Vejen til erstatning bliver kortere for dig, som kommer til skade på jobbet

- Jeg har en del medlemmer, som får afvist deres skade på et grundlag, som jeg finder helt urimeligt. Derfor er det meget positivt, at regeringen har lyttet til fagbevægelsen og ændrer loven. Dermed kan mennesker, som kommer til skade på jobbet, få anerkendt deres skade som en arbejdsulykke, siger Serviceforbundets socialrådgiver og arbejdsskadeekspert Alan Winther Nielsen.

Et voldsomt knæk i ryggen eller truende adfærd. Begge dele kan give alvorlige og langvarige skader. Men ofte bliver sådanne hændelser betragtet som bagateller og afvist som en arbejdsskade.

En ændring af loven betyder, at det bliver hurtigere og nemmere at få en arbejdsulykke anerkendt som en arbejdsskade.

-  Der har været en periode fra 2013 med en meget stram praksis. Serviceforbundet har godt 130 verserende arbejdsskadesager fra de forskellige brancher. De får alle gavn af de nye regler, siger Alan Winther Nielsen.

Afvist som en bagatel
De skadelidte oplever ofte, at myndighederne bagatelliserer voldsomme oplevelser på jobbet og afviser sagen.

- Hvis man er ude for en voldsom oplevelse på jobbet, så giver det et ekstra personligt knæk, at man tilsyneladende bare skal kunne klare det, siger Alan Winther Nielsen.

- Når et medlem anmelder en ulykke eller et overfald, så er det ikke for sjov. Derfor er det særdeles positivt, at flere af vores medlemmer nu vil få anerkendt deres arbejdsskadesag, og at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hurtigere skal afgøre spørgsmålet om afvisning eller anerkendelse.

Tre ud af fire vil blive anerkendt
I øjeblikket bliver knap hver anden anmeldte arbejdsulykke anerkendt som en arbejdsskade. Før 2013 var det cirka tre ud af fire. Ændringen af loven forventes at bringe andelen af anerkendte sager op på niveauet fra før 2013.

Hovedparten af loven træder i kraft den 1. januar 2020. Enkelte dele af loven træder i kraft 1. juli.


Skader anerkendes som arbejdsulykker

Folketinget har vedtaget at ændre loven, så flere kan få anerkendt skader, de har fået ved ulykker eller overfald på jobbet.

Når du får anerkendt din skade som en arbejdsulykke eller erhvervssygdom, har du mulighed for at få dækket udgifter til behandling af de fysiske og psykiske følger af ulykken. Du kan eventuelt også få godtgørelse for varige men og erstatning for tab af erhvervsevne.

En arbejdsulykke kan for eksempel være vold, trusler, fald, voldsomme vrid og slag. „Det er ikke i orden, at man skal blive syg af at passe sit arbejde. 

Derfor er det særdeles positivt, at loven nu ændres, så flere kan få erstatning for deres arbejdsskade.

Alan Winther Nielsen, Serviceforbundets socialrådgiver og arbejdsskadeekspert.