John Monberg. Foto: Karin Skolnik
John Monberg.
Foto: Karin Skolnik
17. juni 2019

48 års arbejde til den store fortjenstmedalje

John Monberg ville gerne passe planter, men han var ikke enig i, at man bare skulle smide sprøjtegift ud over det hele. Og så tænkte han, at det ville være godt, hvis beboerne var med til at bestemme i deres boligforening.

Egentlig er John Monberg uddannet bygningsmaler. Men da muligheden for at blive gårdmand kom, slog han til, og senere blev han varmemester. Da han startede som gårdmand fik han et chok.

- Der blev drukket nogle bajere og ukrudtet blev bekæmpet med et giftigt pulver, som bare blev strøet ud. Fuglene havde ingen fjer rundt om næbbet. De faldt sikkert af på grund af ukrudtsmidlet, husker John Monberg.

Han havde ikke noget imod at få en enkelt øl, men han havde meget højere ambitioner med sit job. Han ville gerne have et renere miljø og udvikle de grønne områder, så rammerne for beboerne blev de bedst mulige.

Beboerne skal være med
For 30 år siden blev John Monberg varmemester i Torveparken i Gladsaxe. Det er en stor boligforening med 250 rækkehuse og 96 lejligheder. I gamle dage bestemte varmemesteren det hele, men selv om John havde mange ideer til at udvikle boligforeningen, så mente han, at beboerne skulle med på råd.

-  Beboerdemokrati var ikke rigtig opfundet dengang. Men hvis du skal blive glad for at bo et sted, så skal du også have indflydelse på det sted. Det er jo ikke ligegyldigt, hvor meget du kan lave om i lejligheden, hvor containerne i gården står, eller hvordan de grønne områder skal indrettes og bruges, siger John Monberg.

- Torveparken er et attraktivt sted at bo, og det skyldes blandt andet, at beboerne er med til at bestemme. De har en vis indflydelse på indretning af køkken og bad, skur osv. Der er nyttehaver, boldbaner og meget andet. Beboerdemokratiet har vi udviklet over årene, og for mig er det helt afgørende for trivsel og udvikling. Og så er det jo også sådan, at mennesker har forskellige kompetencer. Så vi kan bruge hinanden til at få gang i noget til alles bedste.  

Det rene gift
Da John Monberg blev varmemester i Torveparken, stod boligforeningen over for en stor renovering. Vinduer og facader skulle udskiftes, så han skulle styre hele ombygningen.

- Derudover var der det 12 hektar store grønne område, som ikke var grønt, men sort af sprøjtegifte. Man havde kørt rundt med 200 liters tønder og sprøjtede ukritisk. Der var ikke andet at gøre end at fræse alt jorden op og lufte det ud for at få giften væk. Så såede vi dækplanter. Næste år gjorde vi det samme. Og næste år igen. Vi skulle have giften ud af jorden, fortæller John Monberg.

Tag efteruddannelse
Som varmemester har John Monberg haft gavn af sin maleruddannelse. Men det grønne område har primært haft hans interesse, og i årenes løb har han været på mange kurser, både på AMU og i fagforeningen.

- Jeg har befundet mig godt på skolebænken. Jeg er meget nysgerrig og vil gerne lære nyt. Så jeg har taget en masse kurser for at blive dygtigere. Man skal lære hele livet, og jeg kan kun opfordre til, at man holder sig ajour og udvikler sig i jobbet, siger John Monberg.

- Når jeg ser tilbage på mit arbejdsliv, så ser jeg en enorm positiv udvikling. Jeg har jo ikke stået for det hele, for jeg har haft gode kolleger og chefer. Folk er meget mere bevidste i dag om at passe på miljøet. Og beboerindflydelsen er en naturlig del af en velfungerende boligforening.

Skal til dronningen og sige tak
Da faglig sekretær Kim Landin, Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, holdt afskedstale for John 1. april, havde han både rosende ord og sjove anekdoter med. John Monberg fik desuden en medalje fra dronningen, overrakt af direktør Jesper Loose AB Gladsaxe.

Medaljen hænger flot på Johns skjorte som det synlige bevis på den 69-årige varmemesters lange og tro tjeneste. John Monberg skal sige tak til dronningen, men han har ikke nået det endnu.

Som i arbejdslivet er John nemlig også meget aktiv som senior. Interessen for fugle har han altid haft, og haven skal passes. Han og konen er med i en spillemandsforening. John spiller på trombone og konen på klarinet. De danser også i en forening, og de to børnebørn bliver hentet en gang om ugen, så der kan leges og laves mad, inden forældrene kommer hjem.


 


Fortjenstmedaljen er faktisk en belønningsmedalje

Når man er privatansat, kan man blive tildelt ”Den kongelige Belønningsmedalje”. I modsætning til Dronningens Fortjenstmedalje til offentligt ansatte efter 40 års tjeneste, så kan belønningsmedaljen kun modtages, når man holder op.

Arbejdsgiveren indstiller medarbejderen til medaljen. Det sker til Erhvervsministeriet.  

Medaljen blev indstiftet af Christian 9. i 1865, og man får den til ejendom.