Mobning
Mobning på arbejdspladsen sker alt for ofte.
Foto: Shutterstock
16. juni 2019

Ser du bare til, når nogen bliver mobbet?

Det er ledelsens ansvar at sørge for et godt arbejdsmiljø, men du og dine kolleger kan selv gøre meget for, at din arbejdsplads er et godt sted at være.

Alle på din arbejdsplads har et ansvar for at forebygge og stoppe mobning. Hvis du eller dine kolleger oplever mobning - eller er vidner til mobning - skal I hurtigst muligt kontakte jeres arbejdsmiljørepræsentant eller fagforening.

Men du og dine kolleger kan også selv gøre noget, og I skal jo helst være på en arbejdsplads, hvor mobning ikke finder sted. Her er 10 gode råd til dig og dine kolleger:

  1. Tag godt imod nye kolleger. Hjælp dem til at blive en del af fællesskabet og afsæt tid til oplæring.
  2. Tal respektfuldt og sig fra over for bagtalelse og destruktiv sladder.
  3. Respekter, at alle er forskellige og ikke opfører sig og tænker som dig.
  4. Anerkend hinandens faglighed, og hav tillid til, at din kollega gør sit bedste. Der er ingen, som er mere værdifulde end andre, bare fordi de eventuelt har en længere uddannelse eller en speciel placering på arbejdspladsen. I løfter i flok, og alle uanset faglig baggrund er nødvendige for at udføre arbejdsopgaverne.
  5. Løs konflikterne, inden de udvikler sig.
  6. Tag hånd om hinanden, især når der er travlt. I skal have det rart sammen også i pressede situationer.
  7. Giv hinanden feedback og anerkendelse. Alle bliver glade for en tak, godt gået, det klarede du hurtigt osv.
  8. Se ikke passivt på, hvis du oplever mobning. Grib ind og sig, at det ikke er i orden. Informer din arbejdsmiljørepræsentant eller leder.
  9. Vær opmærksom på dine kolleger. En ændret adfærd eller meget fravær kan skyldes private problemer eller problemer på jobbet.
  10. Tal med din arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller leder, hvis I ikke har en nedskrevet politik om mobning. Er der regler for at undgå og håndtere mobning, så er det nemmere at gøre noget ved det.

Læs mere om mobning