13. juli 2019

EFK støtter MAND DET NYTTER

Hvert år rammes over 19.900 mænd af kræft og ca. 8.100 mister livet. Det gør kræft til den hyppigste dødsårsag blandt danske mænd.

Støt Mand det nytter og hjælp os med det vigtige forskning og patientstøtte, så flere mænd overlever deres kræftdiagnose og får et godt liv.

Vil du vide mere https://www.cancer.dk/manddetnytter/

Nyheder