Planlæg din ferie
Du kan ikke holde 4 eller 5 ugers ferie næste sommer, med mindre du gemmer nogle af dine feriedage.
Foto: Shutterstock
13. september 2019

Det er nu, du skal spare dine feriedage

På grund af overgangen til den nye ferielov 1. september 2020, kan du ikke holde 4 eller 5 ugers ferie næste sommer, med mindre du gemmer nogle af dine feriedage. Næste sommer har du 16,64 feriedage, altså lidt mere end 3 ugers ferie. Så tænk allerede nu over, om du vil overføre ferie til næste år.

Hører du til dem, der ikke vil nøjes med 3 ugers sommerferie? Så skal du til at spare ferie op.

Normalt optjener vi 5 ugers (25 dage) ferie + den ferie, nogle har ekstra, fordi det står i ansættelseskontrakten eller i overenskomsten.

Men næste år er et overgangsår til den nye ferielov, som træder i kraft 1. september 2020. Derfor har du ikke 25 dage, men 16,64 feriedage til rådighed til din sommerferie.

Vil du gerne holde mere ferie næste sommer, så kan du spare lidt på den ferie, du allerede har optjent til dette ferieår, altså inden 1. maj. Det kan du dog kun, hvis din arbejdsgiver vil lave en aftale med dig om at overflytte ferien.

Hvis du derimod ikke når at bruge hele ferien næste sommer, så får du den ferie, du ikke har brugt, med over i den nye ferielov.

Hvad så med efterårsferien næste år
Når den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, går vi alle over til princippet om samtidighedsferie. Det betyder, at vi optjener og holder ferie samtidig.

For hver måned du er ansat, optjener du 2,08 feriedage. De dage kan du holde allerede en måned efter, du har optjent dem, eller du kan spare dem sammen til en mere sammenhængende ferie.

Til efterårsferien 2020 har du ikke nået at optjene ret mange feriedage endnu, så lige nu skal du faktisk også tænke over, om du skal gemme nogle feriedage til næste års efterårsferie. Et andet alternativ er at holde ferie på forskud – du kan altså fx holde ferie i oktober med feriedage, du først optjener i november – men kun hvis din arbejdsgiver vil lave sådan en aftale med dig.

Hvad så med den 6. ferieuge
De enkelte overenskomster har forskellige bestemmelser for den 6. ferieuge. Hvis du er i tvivl om, hvordan reglerne er for dig, skal du kontakte din fagforening.

Læs mere om den nye ferielov