Generalforsamling
Kommer du til generalforsamlingen?
16. september 2019

Generalforsamling 2019

Lørdag den 5. oktober 2019 kl. 10.00

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 5. oktober 2019 kl. 10.00

Gereralforsamlingen holdes hos Serviceforbundet, Ramsingsvej 30, 2500 Valby

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigenter/sekretærer
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Protokol og beretning
 4. Årsregnskab for 2018 og budget 2020
 5. Indkomne forslag
 6. Vedtægtsændringer
 7. Valg af:
  a) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  b) bestyrelsessuppleant for 2 år
 8. Valg af:
  a) 1 bilagskontrollant samt
  b) 1 personlig suppleant for 2 år
  c) Fanebærer samt fanebærersuppleant for 1 år
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægternes § 7 stk. 6 være EFK i hænde, senest fredag d. 27. september 2019.

Du kan finde beretning og regnskab på hjemmesiden inden for de kommende dage.

Bemærk: du bedes tilmelde dig til generalforsamlingen, samt oplyse om du deltager i spisning, senest d. 27. september 2019.

Der kræves gyldigt medlemskab, for at kunne deltage i generalforsamlingen.
Vi betaler din offentlige transport, hvis du ikke bor i København. 

Vi håber på sædvanligt stort fremmøde og siger - VEL MØDT den 5. oktober 2019

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Se beretningen

Se årsrapporten