Solayman Isarti
Solayman Isarti leder efter en ny praktikplads.
Foto: Privat
20. januar 2020

Troede, han skulle have en uddannelse som ejendomservicetekniker, men var reelt arbejdsmand

Da der kom ny chef på Solayman Isarti’s praktiksted, var det reelt slut med hans uddannelse til ejendomsservicetekniker. Det mundede ud i en ophævelse af hans elevaftale og en sag i Tvistighedsnævnet, der endte med erstatning til Solayman for tab af uddannelsesgode.

Solayman Isarti var glad, da han søgte og fandt et praktiksted som voksenelev. De første 6 måneder gik ok, men så kom der ny chef, og derefter gik det skævt. Nu er Solayman i virksomhedspraktik og leder efter et nyt praktiksted som ejendomsservicetekniker.

Helt usædvanligt for EFK endte sagen i Tvistighedsnævnet, og det er første gang, at en sag om en ejendomsserviceteknikerelev måtte afgøres i Tvistighedsnævnet.

- Vi har ikke mange sager om misligholdelse af en uddannelseskontrakt. Jeg kan kun huske en tidligere sag forud for denne, som har været for det faglige udvalg, og den blev forliget, inden vi kom til Tvistighedsnævnet. Normalt bliver sager om ophævelse af uddannelsesaftalen løst i mindelighed eller i det faglige udvalg, fortæller formand for EFK Bo Kjærulf.

- Vi plejer at kunne udrede trådene ved at tale med elev og arbejdsgiver, inden det bliver en egentlig sag. Men arbejdsgiveren her havde begået grove overtrædelser af uddannelsesaftalen og lavet en uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen, så vi bad om et forligsmøde i det faglige udvalg. Her kunne parterne ikke opnå enighed, og derfor gik sagen videre til Tvistighedsnævnet. Arbejdsgiver ville ikke betale nogen erstatning, men sagen blev forligt i Tvistighedsnævnet således, at arbejdsgiver skulle betale erstatning til vores medlem for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.

Forkert overenskomst
Da Bo Kjærulf sammen med Serviceforbundets advokat Marianne Borker, som førte sagen for EFK i Tvistighedsnævnet, så på Solayman Isarti’s sag, var der rigtig meget, som ikke var i orden.

- Elever har en uddannelsesmappe, og den var ikke udfyldt. Hans uddannelseskontrakt var også forkert. Den henviste til en 3F-overenskomst, men da vi forhørte os hos 3F, kendte de ikke arbejdsgiveren. Solayman skulle også som minimum have kørekort til traktor, men det kom aldrig i gang.  Der var skiftende chefer, og han havde ingen uddannelsesansvarlig, og der blev heller ikke afholdt uddannelsessamtaler, sådan som det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at man skal.

- Vi accepterede derfor ikke ophævelsen af elevaftalen, som var foretaget på et usagligt grundlag, siger Bo Kjærulf. Arbejdsgivers påstand var, at Solayman havde et betydeligt fravær, som ikke var aftalt. Vores holdning var, at Solaymans fravær var berettiget, eller der var tale om lovligt forfald som for eksempel sygdom eller havde et sådant omfang, at der ikke var tale om væsentlig misligholdelse af elevaftalen.

Arbejdede som arbejdsmand
Solayman Isarti oplevede, at det ikke havde ret meget med uddannelse af gøre, da den nye chef kom til. Desuden kom der racistiske undertoner.

- Arbejdsklimaet blev forpestet, og mine kolleger blev fyret en efter en. Jeg blev reelt brugt som arbejdsmand. Jeg skulle blandt andet klippe kæmpestore hække. Normalt kom der en lastbil med en grab og flyttede de mange ton grene, men det skulle jeg gøre manuelt, siger Solayman.

-  Min arbejdsgiver mente, at jeg var udeblevet fra jobbet uden at give besked. Men jeg havde givet besked og i øvrigt også sendt en lægeerklæring. Da jeg så blev bortvist, kontaktede jeg fagforeningen. ”Du skal ikke skrive under på noget”, sagde de og kontaktede med det samme arbejdsgiveren for at få et møde. 

Tvistighedsnævnet

Tvistighedsnævnets opgave er at afgøre enhver tvist mellem elev og praktikvirksomhed på erhvervsuddannelserne i forbindelse med elevens praktikophold i virksomheden, herunder uberettiget ophævelse af uddannelsesaftaler og efterbetalingssager.

Før en sag kan indbringes for nævnet, skal parterne først have forsøgt at nå til enighed ved mæglingsmøde i det faglige udvalg.

En sag, der er indbragt for Tvistighedsnævnet, kan enten afgøres med et forlig mellem de to parter, eller ved at nævnet træffer afgørelse i sagen.

Nævnet kan for eksempel beslutte, at der er tale om en uberettiget ophævelse af en uddannelsesaftale, og at der derfor skal betales erstatning til eleven for tab af uddannelsesgode.