Om corona
Her får du de vigtigste informationer om coronasmitte i forhold til din arbejdssituation.
12. marts 2020

Coronavirus: Se hvilke regler og rettigheder du har

Corona-smittetallet stiger fortsat, og vi skal alle tænke over vores adfærd og færden. Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vi har fået de seneste dage.

Er du også i tvivl om, hvordan reglerne er, og hvilke rettigheder du selv og dine kolleger har i forhold til den alvorlige situation med corona-risikoen.

Så er du ikke alene!

Vi har de seneste dage fået rigtig mange opkald, der handler om corona. Og her får du svar på et par af de spørgsmål.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie eller afspadsering uden varsel?
Normalt skal hovedferie varsles med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Hvis særlige omstændigheder hindrer, at arbejdsgiveren anvender det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel. Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om din arbejdsgiver kan varsle ferie med kortere varsel.

Vi anbefaler derfor at tage kontakt til os, hvis din arbejdsgiver varsler ferie med forkortet varsel.

Som regel gælder der samme varslingsregler for feriefridage, mens afspadsering følger den enkelte overenskomsts regler.

Hvis jeg selv vurderer, at jeg bør være i hjemmekarantæne eller hjemmeophold, kan jeg så blive hjemme?
Nej, det er myndighederne eller en læge, der vurderer, om du skal i hjemmekarantæne. Så hvis du mener, du bør komme i hjemmekarantæne, skal du kontakte din læge. Hvis du bliver væk uden at være syg eller sat i hjemmekarantæne af myndighederne eller en læge, kan din arbejdsgiver trække dig i løn og i værste fald afskedige eller bortvise dig.

Reglerne om hjemmeophold er kun anbefalinger, medmindre du er i sundheds- eller plejesektoren, så hvis du selv er af den opfattelse, at du bør etablere hjemmeophold, skal du altid kontakte din arbejdsgiver først. 

Hvor kan jeg finde mere information?
Du kan finde svar på mange flere spørgsmål her.