Generalforsamling
Kommer du til generalforsamlingen?
14. september 2020

Generalforsamling 2020

Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 10.00

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 3. oktober 2020 kl. 10.00

Gereralforsamlingen holdes i Serviceforbundet, Ramsingsvej 30, 2500 Valby

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigenter/sekretærer
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Protokol og beretning
 4. Årsregnskab for 2019 og budget 2021
 5. Indkomne forslag
 6. Vedtægtsændringer
 7. Valg af:
  a) 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  b) 1 bestyrelsessuppleant for 1 år
  c) 1 bestyrelsessuppleant for 2 år
 8. Valg af:
  a) 1 bilagskontrollant samt
  b) 1 personlig suppleant for 2 år
  c) Fanebærer samt fanebærersuppleant for 1 år
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægternes § 7 stk. 6 være EFK i hænde, senest fredag d. 25. september 2020.

Du kan finde beretning og regnskab på hjemmesiden inden for de kommende dage.

Bemærk: du bedes tilmelde dig til generalforsamlingen, samt oplyse om du deltager i spisning, senest d. 28. september 2020.

Der kræves gyldigt medlemskab for at kunne deltage i generalforsamlingen.

Vi betaler din offentlige transport, hvis du ikke bor i København. 

Vi håber på sædvanligt stort fremmøde og siger - VEL MØDT den 3. oktober 2020

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

OBS: Tilmelding er et KRAV på grund af covid19.

Såfremt vi er nødsaget til at aflyse generalforsamlingen, hvis forsamlingsforbuddet forlænges, vil du modtage beskeden om aflysning via mail helt frem til den 3. oktober.

Hold derfor godt øje med din mailboks.