Få styr på varmekælderen med hjælpeskilte
23. april 2021

Få styr på varmekælderen med hjælpeskilte

At åbne døren til varmekælderen kan være lidt af en gyser - mange rør og underlige lyde. Men med farvede skilte hængt op de relevante steder og en tjekliste i hånden, kan det blive helt trygt. Skiltene viser nemlig ejendomsfunktionæren de rette indstillinger af fjernvarmeanlægget. Læs også om radiatorhænger og postkort, som du kan dele ud til beboerne.

Det er en rigtig god investering at lære ejendommens varmekælder at kende, for der er både penge og energi at spare. Ni ud af ti boligforeninger kan spare op til 10% på deres årlige varmeregning ved blot at have indstillet fjernvarmeanlægget korrekt, lyder det fra forsyningsselskabet HOFOR. Endda uden at gå på kompromis med temperaturen i lejlighederne. 

Otte praktiske råd til at indstille fjernvarmeanlægget rigtigt 
Varmeanlægget er med til at sørge for et godt indeklima i ejendommen, og det giver samtidig betydelige energibesparelser, hvis du som ejendomsfunktionær lærer at styre anlægget. Der er hjælp at hente med fjernvarmeskiltene. 

Sådan bruger du skiltene og tjeklisten: 

 • Der er otte papskilte til fjernvarmeanlægget 
 • Hvert skilt passer til en ventil, et termometer, en trykmåler eller en pumpe, som det skal hænges op på 
 • På bagsiden af skiltene står der, hvad du skal gøre, fx åbne/lukke, holde øje, få en specialist på, og hvor ofte, fx én gang om måneden eller i bestemte måneder 
 • I tjeklisten på 4 sider noterer du oplysninger i løbet af året og hvornår specialist eller tilsynsfirmaer har været forbi - også gavnligt hvis I er flere om at passe varmekælderen. 
Se uddybende video til hvert skilt 

Vi er jo vant til at kunne se video som instruktion, og det kan man også i varmekælderen. Til hvert skilt følger der en kort, uddybende video, der viser hvordan du gør, når du står ved varmtvandsbeholderen, pumpen eller de andre dele af anlægget. 

Hvert skilt har en QR-kode, som leder til en video. Du scanner QR-koden med din telefon – de fleste telefoner i dag har QR-kode-scanner, og på den måde kan du se videoen, mens du er i kælderen. Du kan også se videoerne på hjemmesiden Energispring.kk.dk

Giver ro på med konkrete instrukser, oplever energirådgiveren  
For en energirådgiver, der kommer rundt i mange varmekældre, giver skiltene også god mening. Det fortæller Kristian Østergaard fra Københavns Ejendomme, som har sat skiltene op i henved 50 varmecentraler, for det hjælper det daglige servicepersonale, som har mange forskellige typer af opgaver ligesom en ejendomsfunktionær.  ”For mig er det helt fantastisk med skiltene, fordi de hjælper de folk, der ikke er erfarne. Det giver ro på med et skilt, hvor der er en instruks, du skal følge. Det sparer mig også ofte for at tage ud til varmecentralen, da jeg kan guide over telefon, så medarbejderen på stedet selv kan ordne indstillingen eller forklare mig, hvorfra det drypper”, forklarer Kristian Østergaard. 

Han bruger desuden også skiltene som en slags undervisningsmateriale, når han lærer nye medarbejdere op til at stå for driften af varmekælderen. 

Hjælp beboerne til godt indeklima med en radiatorhænger 
Energirigtig drift af varmeanlægget handler også om livet oppe i boligerne, og du har som ejendomsfunktionær en vigtig rolle i din kontakt med beboerne. 

Når du nu alligevel tjekker, at deres radiatorer virker - for eksempel inden nye flytter ind, kan du med det samme hjælpe dem til energivenlig opvarmning. Til det kan du bruge en hænger og klistermærker til at sætte på en central radiator, som viser beboerne, at du har indstillet varmen optimalt. De behøver faktisk ikke at skrue op og ned på radiatorerne, for termostaterne lukker og åbner automatisk. 

Postkort og brusebadshænger til at minde om at spare på vandet 
På samme måde kan du venligt og imødekommende opfordre beboerne til at afhjælpe vandspild i både køkkenet og på badeværelset. Ved at dele postkort rundt eller stille et i køleskabslågen til nyindflyttere giver du et konkret tip til at sætte vand på køl og ikke lade det løbe fra hanen.  

På bruseren kan du hænge en rar påmindelse om gode badevaner, som også er en hyggelig måde at byde velkommen på i det nye hjem. Materialerne og praktiske råd finder du på energispring.kk.dk

Bestil skiltene gratis på energispring.kk.dk 

Få styr på varmekælderen med hjælpeskilte

En radiatorhænger og klistermærke på termostaten er udviklet til at gøre det nemt for dig som ejendomsfunktionær at motivere beboerne til ikke at justere på radiatorerne. Find mere vejledning til materialet på energispring.kk.dk under Værktøjer.

En ny bolig betyder ofte nye rutiner beboerne. Derfor er indflytning et oplagt tidspunkt til at appellere til vandsparende badevaner. Dem kan du minde om med en brusebadshænger. 45% af vandforbruget i danske husstande går til personlig hygiejne.

Sådan får du fat i skilte og andre hjælpeværktøjer til energibesparelser: 

 • Gå ind på hjemmesiden energispring.kk.dk 
 • Under ‘Værktøjer’ bestiller du materialerne gratis eller får trykt dem selv 
 • Når du modtager skiltene, knækker du dem fra hinanden og hænger dem op med strips i varmekælderen 
 • Er du usikker på, hvor skiltene skal placeres, kan du kontakte en energirådgiver, som kan hjælpe dig i varmekælderen eller guide dig over telefon. 

Hjælpeværktøjer til energibesparelser, som du frit kan hente via Energispring: 

 • Korte instruktionsvideoer til fjernvarmekælderen 
 • 8 farvede skilte med tjekliste 
 • Anbefalinger i casesamling til “Energiadfærd i bygninger”  
 • Hænger til radiator 
 • Hænger til bruser 
 • Spar på drikkevandet-postkort 
 • Spar på vandet i wc-postkort 

Skiltene er udviklet til dig, der ikke er ekspert i fjernvarmeanlæg, så du har tilstrækkelig viden til at stille på anlægget. På den måde er du med til at undgå spild af varme, og det kommer både boligforeningens økonomi og klimaet til gode. Det er Energispring i Københavns Kommune, der sammen med HOFOR stiller skilte og andre hjælpeværktøjer til energibesparelser gratis til rådighed. 

Få styr på varmekælderen med hjælpeskilte

Om Energispring

Energispring er et partnerskab mellem Københavns Kommune, HOFOR og en lang række professionelle ejendomsejere, udlejere og ejendomsadministratorer i København. De har indgået et samarbejde for at spare på energiforbruget i bygninger med det formål at bidrage til at gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad. Se mere på energispring.kk.dk