Generalforsamling
Kommer du til generalforsamlingen?
20. maj 2021

Generalforsamling 2021

Lørdag den 12. juni 2021 kl. 10.00

Du indkaldes hermed til EFK´s generalforsamling lørdag den 12. juni 2021 kl. 10.00.

Generalforsamlingen afholdes i

Serviceforbundet

Ramsingvej 30

2500 Valby

EFK overholder selvfølgelig alle corona-restriktioner og du skal derfor medbringe en negativ corona-test som er mindre end 72 timer gammel eller være testet positiv for corona for mindst 14 og højst 180 dage siden eller fremvise corona-pas, hvor du har fået første vaccine for mindst 14 dage siden.

Indkaldelsen kan ses/hentes på EFK´s hjemmeside som PDF-fil.             
Beretning, regnskab samt noter kan hentes på EFKs hjemmeside.

 

Bemærk: du bedes tilmelde dig til generalforsamlingen samt oplyse, om du deltager til spisning enten pr. mail efk@forbundet.dk eller telefon 3877 7060

senest d. 4. juni 2021.

På næste side finder du dagsordenen.

Vel mødt

Lørdag den 12. juni 2021

Bo Kjærulf

DAGSORDEN:

           1.  Valg af dirigenter/sekretærer

         2.  Valg af stemmeudvalg

         3.  Protokol og beretning

         4.  Årsregnskab for 2020 og budget 2022

         5.  Indkomne forslag

         6.  Vedtægtsændringer

         7.  Valg af:

a)        Formand for 4 år

b)        Faglig sekretær med ansvar for økonomi for 4 år

c)        Faglig sekretær med ansvar for oplysning og miljø for 4 år

d)        Faglig sekretær med ansvar for uddannelse for 4 år

e)        3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

f)          1 bestyrelsessuppleant for 2 år

          

         8.  Valg af:

              a)    1 bilagskontrollant samt

              b)    1 personlig suppleant for 2 år

              c)    Fanebærer samt fanebærersuppleant for 1 år

          9. Valg af delegerede til delegeretmøde og kongres

              a) En block indstilling af delegerede

              b) Suppleanter for delegerede

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægternes

§ 7 stk. 6 være fagforeningen i hænde

senest den 4. juni 2021

Der kræves gyldigt medlemskab, for at kunne deltage i generalforsamlingen.

For udenbys, dog kun indenlands boende medlemmer, ydes rejsegodtgørelse efter billigste offentlige transportmiddel.

Vi håber på stort fremmøde 

Se dokumenter her