Mere vild natur i boligområderne
Vild natur, biodiversitet og sociale perspektiver i naturpleje. Foto: Shutterstock
18. juni 2021

Jesper Gejlsbjerg: Vi skal have mere vild natur i boligområderne

Som ejendomsfunktionær har Jesper Gejlsbjerg brugt mange timer på at passe grønne, ukrudtsfri plæner. Men hans hjerte banker for vild natur, biodiversitet og sociale perspektiver i naturpleje.

Han er oprindeligt uddannet træ- og landskabsplejer, men har i mange år slået græs og trimmet hække som ejendomsfunktionær i forskellige nordsjællandske boligforeninger. Men selvom han har tilbragt mange timer med plæneklippere og kanttrimmere, er det den vilde natur og arbejdet for større biodiversitet, der optager Jesper Gejlsbjerg.

- Den danske natur har det rigtig dårligt i forhold til biodiversitet. Der er simpelthen for få insekter, så sjældne og vigtige planter forsvinder. Det skal vi have rettet op på, for bier og sommerfugle kan ikke leve uden de her planter, og hvis insekterne dør, vil det i sidste ende få katastrofale følger for os mennesker, siger han.

Jesper Gejlsbjerg brænder for biodiversitet og vild naturDen 56-årige ejendomsfunktionær, der har en enorm viden om naturpleje, er klar over, at det er mange års negativ udvikling, han ønsker at vende. Men det afholder ham ikke fra at kaste sig ind i kampen for mere vild natur.

- Vi har alle et ansvar for at gøre noget for at bevare biodiversiteten, og hvis alle gør noget, kan vi vende udviklingen. Det kan jo lige så godt starte med mig.

Udviklingen skal vendes nedefra
Den skrantende biodiversitet har været diskuteret i mange år, men det halter med initiativer, der kan vende udviklingen, mener Jesper Gejlsbjerg. Derfor har han besluttet at tage sagen i egen hånd, for han mener, at forandringerne skal starte et andet sted end hos politikerne.

- Vi skal vende udviklingen nedefra for at få politikerne til at vågne op og tage det her alvorligt. Det virker måske som en stor opgave, men man skal jo starte et sted.

Jesper Gejlsbjerg mener, at der hersker en konservativ tankegang i hans fag, hvor man mange steder bare gør, som man plejer.

- Man har en tendens til at gøre, som man plejer. Men vi tager livet af naturen, og vi er nødt til at tænke nyt for at vende udviklingen. Det kan vi ejendomsfunktionærer starte med at gøre noget ved.

Et socialt perspektiv
Det er ikke kun for naturens skyld, at boligområderne skal have mere vild natur. Det vil nemlig også komme beboerne til gode, mener Jesper Gejlsbjerg.

Derfor er en del af hans plan at involvere beboerne i de veltrimmede boligområder.

Hans egne erfaringer fra sit tidligere job som grøn ejendomsfunktionær i boligområdet Nøjsomhed i Helsingør er, at man godt kan engagere en del af beboerne i naturarbejde.

- I Nøjsomhed har nogle af beboerne i forvejen nogle bede, de passer, så der er jo en interesse for det, siger han.

Nøjsomhed er på ghettolisten, og en del af beboerne mangler tilknytning til arbejdsmarkedet og samfundet som sådan. Men det vil mere natur i boligområdet også kunne hjælpe på, mener Jesper Gejlsbjerg.

- Hvis vi involverer beboerne, kan vi inspirere dem gennem undervisning i naturpleje. Hvis vi kan give dem lysten til at lære, vil nogle af dem sandsynligvis blive inspireret til at få uddannelse og arbejde. Bare det at få dem til at engagere sig i noget fælles vil hjælpe dem til en større forståelse for den demokratiske proces i et fællesskab, og det vil hjælpe dem til at stå stærkere i samfundet, siger han.

Selvom det kun er en del af beboerne, der har overskud til at deltage i sådan et projekt, vil de kunne skabe positiv udvikling for et helt boligområde.

- De kan vise vejen og med tiden inddrage andre i projektet. De vil også engagere andre i at passe bedre på området og for eksempel lade være med at smide affald.

Lettere end det lyder
Ifølge Jesper Gejlsbjerg er det ret enkelt at skabe mere biodiversitet i boligområderne. Måske endda lettere, end det lyder.

- Vi skal først og fremmest holde op med at se vilde planter som ukrudt. Hvis de vilde planter får lov at stå, giver de næring til bier og andre insekter, som vi er afhængige af som bestøvere. Det kan godt være, at en ukrudtsfri plæne ser pæn ud i nogles øjne, men der er altså ingen mad til insekterne i sådan en, siger Jesper Gejlsbjerg.

Han ønsker, at en del af plænerne får lov at vokse, så de vilde planter kan få lov at gro. Det kræver ikke meget arbejde.

- Det høje græs skal bare slås med le eller fingerklipper et par gange om året, og ellers passer det jo sig selv. Så vil vilde og truede planter som for eksempel vilde orkideer få mulighed for at vokse.

Opbakning oppefra
Mens Jesper Gejlsbjerg er indstillet på at gøre det hårde arbejde med at skabe opmærksomhed om mulighederne for at skabe positiv udvikling for både natur og mennesker, håber han på opbakning oppefra. Han har derfor kontaktet private aktører, folketingsmedlemmer og Kommunernes Landsforening og han oplever både opbakning og bevågenhed fra flere kanter.

Men han håber, at også hans fagforening vil påtage sig en del af opgaven med at få ejendomsfunktionærerne til at tænke med i natur og biodiversitet.

- Ejendomsfunktionærernes Fagforening kan for eksempel bidrage ved at tilbyde kurser i plantekendskab, botanik, økologi og alternativ ukrudtsbekæmpelse. For eksempel kan man plante skovjordbær som bunddække i bedene i stedet for at bekæmpe ukrudt. Det er så simpelt, men man tænker jo ikke på det, hvis ingen taler om det. Derfor håber jeg, at fagforeningen vil hjælpe med at skabe større viden om naturen og alternative måder at passe på den.


Efteruddannelse med støtte

Arbejder du under BL-overenskomsten, kan du få støtte fra Kompetencefonden, når du vil tage efteruddannelse. 

På positivlisten er blandt andet disse 2 AMU-uddannelser om plantekendskab:

42844 Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver

44597 Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje

Læs mere som støtte til uddannelse