Vi er din fagforening

Som ejendomsfunktionær, ejendomsservicetekniker, vicevært, varmemester og flere andre jobfunktioner, er vi fagforeningen for dig.

I denne video fortæller vi lidt om, hvad du får som medlem hos os, og beskriver nogle af alle de ting, vi har stort fokus på, som har betydning for din hverdag. 

Vi kender dine vilkår
Vi har indgående kendskab til de vilkår, som du møder i din hverdag. Vi har indgået og forhandlet de overenskomster, der er på området med arbejdsgivernes interesseorganisationer. Vi kan rådgive dig om, hvordan din løn er sat sammen, om de tillæg du skal have, hvordan din pension ser ud og mange andre ting. 

Vi laver din overenskomst
Hos os kan du altid få oplyst, hvilke firmaer vi har tegnet overenskomst med - og altså hvilke firmaer, der har ordnede arbejdsforhold.

Og overenskomsten er vigtig. Hvis du er ansat i et firma uden overenskomst, har du nemlig ikke automatisk ret til løn under sygdom, pension, feriefridage, uddannelse, tillæg osv. I det tilfælde har du kun ret til det, der står i din kontrakt.

Vi kender dine arbejdsopgaver

Som ejendomsservicetekniker, ejendomsfunktionær, vicevært eller andre af de stillingsbetegnelser, der hører til hos os, har du mange forskellige arbejdsopgaver. 

Det kan være med vedligeholdelse både af bygninger, af området udenfor, af vand- og varmeanlæg og meget andet. Du udfører sikkert mange småopgaver, som kræver et stort kendskab til mange forskellige håndværk. Det kan fx være, fordi du skal hjælpe beboerne i din ejendom med reparationer af forskellig karakter. 

Vi arbejder for dig
Vi synes, at uddannelse er utroligt vigtigt, og vi er repræsenteret i udvalgene indenfor området.  

Det gælder både grundforløb, uddannelsen til ejendomsservicetekniker, men også efter- og videreuddannelse indenfor mange forskellige områder.

Se video: I lære som ejendomsservicetekniker - en snak med to lærlinge